Wetenschapsbureau

Het Wetenschapsbureau van het ziekenhuis richt zich op professionalisering van het onderzoek door middel van individuele ondersteuning, een cursusaanbod en de ontwikkeling van een sterke infrastructuur, die bijdraagt aan een vitale en duurzame klinische onderzoekscultuur. De Stichting Catharina Onderzoeksfonds zorgt ervoor dat diverse onderzoeken gefinancierd kunnen worden.

Onderzoekers die werkzaam zijn in het Catharina Ziekenhuis kunnen één keer per jaar een projectaanvraag indienen bij het Wetenschapsbureau van het ziekenhuis, met een motivatie waarom zij denken dat het onderzoek vanuit het Catharina Onderzoeksfonds gefinancierd dient te worden. Het Wetenschapsbureau legt de aanvragen neer bij de Commissie Wetenschap, die de projecten beoordeelt op:

 

 • Is het project wetenschappelijk relevant en leidt het tot nieuwe kennis en inzichten?
 • Sluit het onderzoeksproject aan op de speerpunten van het ziekenhuis?
 • Leidt het resultaat tot innovatieve toepassingen of levert het daaraan een bijdrage?
 • Leidt het project tot publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en/of tot een proefschrift?
 • Draagt het project bij aan een wetenschappelijke kwaliteitsverbetering bij een afdeling?

De Commissie Wetenschap brengt advies uit aan het bestuur op basis waarvan het Stichtingsbestuur besluit welke onderzoeken financiering ontvangen vanuit het Catharina Onderzoeksfonds. Op een feestelijk moment worden de cheques aan de verschillende onderzoekers overhandigd.

De volgende mensen nemen zitting in de Commissie Wetenschap:

 • Dr. J.G. Bloemen, Chirurg
 • M. van den Ende, Verpleegkundig specialist
 • Dr. E.M.G. van Esch, Gynaecoloog-oncoloog
 • Dr. R.J.E Grouls, Apotheker
 • Drs. T.M.N Horsten, Beleidsmedewerker onderzoek
 • Dr. S. Houterman Epidemioloog
 • Dr. C. Hurkmans, Klinisch fysicus
 • Dr. L Montenij, Anestesioloog en intensivist
 • Dr. J Nederend, Radioloog
 • Dr. M.C. Steen, Onderzoeker
 • Dr. K Teeuwen, Cardioloog
 • Dr. Ir. R.H.N. Tijssen, Klinisch fysicus
 • Mw. T. Vinck – de Greef, Verpleegkundig specialist