Privacy

Privacy statement Catharina Onderzoeksfonds

Bezoekt u onze website: catharinaonderzoeksfonds.nl, dan verwerken we een aantal persoonsgegevens. We vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan en daarom worden persoonsgegevens dan ook secuur door ons verwerkt en beveiligd. In dit privacy statement vertellen we u hier graag meer over.

We gebruiken uw IP-adres om te analyseren hoe lang en welke pagina’s u van onze website bezoekt en hoe bezoekers op onze website terecht zijn gekomen. Hiervoor gebruiken we het statistiekenprogramma Google Analytics. Lees hier het privacybeleid van Google Analytics.

Ten behoeve van het opsporen van eventuele problemen van onze website en server, bewaren onze servers zogenaamde logfiles. Deze bevatten IP-adressen en worden eens per jaar opgeschoond. Dit doen we om onze website en server veilig en toegankelijk te houden voor u en voor onszelf.

Door middel van cookies worden er persoonsgegevens verzameld die door ons worden gebruikt voor het optimaliseren en beter maken van de website. Daarnaast gebruiken we cookies om te weten of onze online advertentie campagnes aanslaan. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Bij een eventueel volgend bezoek aan onze website kan deze informatie weer naar onze servers teruggestuurd worden. Hoe cookies precies werken en welke we gebruiken, leest u in ons cookiebeleid

Op onze website is een SSL-certificaat geïnstalleerd. Met SSL worden vertrouwelijke gegevens versleuteld verzonden, zodat ze niet onderschept kunnen worden.

Als u geld doneert aan het Catharina Onderzoeksfonds, registreren wij uw persoonsgegevens zoals contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum) en betaalgegevens (bankrekeningnummer). Als u bij een eenmalige donatie betaalt via iDeal, verwerken wij uw bankrekeningnummer om eenmalig de betaling uit te voeren. Gegevens van donateurs worden gebruikt om donaties uit te voeren en het contact tussen donateur en stichting te onderhouden.

Op onze website vindt u ook een contactformulier om een bericht achter te laten of een vraag te stellen. We slaan uw persoonlijke gegevens; aanhef, voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres, die u invult, op in een beveiligde database. En daar blijven ze ook. We geven uw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. We gebruiken uw gegevens alleen voor het beantwoorden van uw vraag.

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Wij hanteren verschillende bewaartermijnen voor jouw gegevens. Wij bepalen de bewaartermijn op basis van de wet- en regelgeving. De meeste gegevens bewaren wij tot 1 jaar na het laatste contact. Gegevens die wij op basis van de wet langer moeten bewaren zullen wij bewaren tot de bewaarplicht is komen te vervallen.

Via Google, Facebook en MailChimp kunnen gegevens buiten de Europese Unie verwerkt worden. Al deze partijen zijn aangesloten bij het Privacy Shield Programma en voldoen daarmee aan een volgens de Europese Commissie passend beschermingsniveau.

Via de website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van het laatste nieuws. Wanneer u zich hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief dan gebruiken we uw e-mailadres uitsluitend om deze nieuwsbrief te kunnen versturen. Voor het versturen van de nieuwsbrieven maken we gebruik van het verzendprogramma MailChimp. MailChimp voldoet aan de EU richtlijnen voor opslag van persoonsgegevens. Meer informatie hierover leest u hier.

Ontvangt u liever geen nieuwsbrieven meer? Geen probleem, u kunt u gemakkelijk afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief zelf. Vanaf dat moment wordt uw e-mailadres van onze verzendlijst verwijderd.

Vervolgens blijven uw gegevens nog maximaal 3 maanden bewaard in verband met de verwerking van uw afmelding.

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te kijken. Ook kunt u gegevens laten wijzigen of laten verwijderen uit onze database. Verder kunt u verzoeken om de verwerking te beperken en bezwaar maken tegen de verwerking. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om de gegevens die wij over uw verwerken aan u over te dragen of aan een andere organisatie. Laat het ons weten via
info@catharinaonderzoeksfonds.nl.

Als u uw gegevens niet achterlaat op onze website, kunnen wij uiteraard geen opvolging geven aan vragen en kunnen wij geen contact opnemen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde voor het stellen van vragen en het ontvangen van de nieuwsbrief.

Ten slotte wijzen wij er nog op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de nationale toezichthouder). Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele versie vindt u altijd op catharinaonderzoeksfonds.nl.

– Eindhoven, aug 2018

Intellectuele eigendomsrechten

Onze website bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van het Catharina Onderzoeksfonds en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto’s, teksten, video’s en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd en is ook de benaming ‘Catharina Onderzoeksfonds’ en de daarbij behorende logo’s gedeponeerd als merk bij het Benelux Merkenbureau. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van het Catharina Onderzoeksfonds, (onderdelen van) de website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/ of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.

Links naar externe sites

Op de webpagina’s van het Catharina Onderzoeksfonds bevinden zich links naar externe websites. Het Catharina Onderzoeksfonds is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar website Catharina Onderzoeksfonds

Linken naar pagina’s van het Catharina Onderzoeksfonds is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat het Catharina Onderzoeksfonds toestemming verleende waar dat niet het geval is. De juiste link is www.catharinaonderzoeksfonds.nl, met als officiële beschrijving Catharina Onderzoeksfonds. Doorlinken naar pagina’s binnen de site van het Catharina Onderzoeksfonds is toegestaan onder bovengenoemde voorwaarden.