Bestuur

De Stichting Catharina Onderzoeksfonds heeft een bestuur met vijf leden. We stellen ons graag aan u voor.

Dirk Bosman

Voorzitter
Dirk Bosman is voorzitter van de Stichting Catharina Onderzoeksfonds. Bosman komt uit het Eindhovense bedrijfsleven en heeft 31 jaar Bosman Medische Hulpmiddelen geleid.

“Ik ben bekend met de zorgsector en heb een goede band met het Cathrien. Ik zie mezelf als ambassadeur. Weinig mensen weten dat hier onderzoek wordt gedaan dat wereldwijde erkenning krijgt. Het is mijn taak dit naar buiten te brengen en te zorgen voor meer continuïteit in de geldstroom.”

Nardo van der Meer

Secretaris
Nardo van der Meer studeerde geneeskunde en promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en volgde daarna de opleiding tot anesthesioloog en intensivist in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. In 2009 behaalde hij zijn MBA aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na zijn studie is Van der Meer gaan werken in het Amphia Ziekenhuis in Breda als cardio-anesthesioloog en intensivist waar hij zijn werkzaamheden combineerde met het voorzitterschap voor het bestuur Vereniging Medische Staf. Sinds medio 2020 vormt Nardo van der Meer samen met Geranne Engwirda het bestuur van het Catharina Ziekenhuis.

“Onze medisch specialisten verrichten wetenschappelijk onderzoek dat internationaal hoog staat aangeschreven en van academisch niveau is. Omdat wij geen academisch ziekenhuis zijn, is het voor ons moeilijk financiële middelen te verkrijgen voor onderzoek. Via het Catharina Onderzoeksfonds is dat wel mogelijk en kunt u uw bijdrage leveren. We stellen uw steun bijzonder op prijs.”

Luvic Janssen

Penningmeester
Drs. Luvic Janssen (1956) is penningmeester van de Stichting Catharina Onderzoeksfonds. Hij heeft 30 jaar bij Philips gewerkt in diverse financiële functies en is als bestuurder betrokken geweest bij de totstandkoming van het fusieziekenhuis ‘Zuyderland’ in Limburg.

“Ik ken het Catharina Ziekenhuis van binnenuit als toezichthouder en als voormalig hartpatiënt. Onderzoek is de motor voor betere patiëntenzorg. Omdat onderzoek veelal niet uit de reguliere geldstromen van het ziekenhuis gefinancierd kan worden, is hulp van het Catharina Onderzoeksfonds, uw hulp, essentieel. Als penningmeester van het Catharina Onderzoeksfonds zie ik het als mijn rol om er op toe te zien dat de toevertrouwde gelden goed worden besteed.”

Prof. dr. ir. A.C.P.M. Backx

Bestuurslid
Prof. dr. ir. Ton Backx heeft de afgelopen 40 jaar altijd gewerkt op het grensvlak industriële toepassing en research van nieuwe technologie. Hij heeft belangrijke bijdragen geleverd aan het initiëren en opbouwen van een netwerk van universitaire partners die nauw samenwerken met de industrie. Ton Backx studeerde in 1977 cum laude af aan de Technische Universiteit Eindhoven. Na zijn studie Elektrotechniek is hij direct gaan werken in research voor onder andere PTT en Philips. In 1987 is Ton Backx gepromoveerd aan de TU/e en daar aanvaardde hij in 1990 de benoeming als deeltijd hoogleraar ‘modelgebaseerde regeltechniek’. Daarnaast richtte hij het high tech bedrijf IPCOS op dat halverwege de jaren ’90 werd overgenomen door een NASDAQ genoteerd bedrijf. Ton werkte vijf jaar voor de Amerikaanse bedrijven waarna hij besloot met een aantal collega’s IPCOS Technology te starten. In 2006 werd hij gevraagd voor een voltijdsaanstelling aan de TU/e en werd decaan aan de faculteit Electric Engineering.

Sinds 2016 is Ton Backx verantwoordelijk voor het door hem opgerichte ‘Institute for Photonic Integration’ van de TU/e. Daarnaast is hij oprichter en eindverantwoordelijke van het nationale ‘Photonic Integration Technology Center’ en ‘Photon Delta Coöperatie’. Als ‘Vice President International Relations’ geeft hij ook leiding aan de Internationale Samenwerkingsactiviteiten van de TU/e. Ton Backx heeft diverse nevenfuncties als Commissaris, heeft zitting in een aantal Adviesraden en is bestuurslid van de Stichting Catharina Onderzoeksfonds.

“Ik vind het belangrijk om vanuit de TU/e betrokken te zijn bij innovatie en onderzoek in relatie met het Catharina Ziekenhuis.”

Dr. Viviane Dietz

Bestuurslid
Sinds 2008 is dr. Viviane Dietz werkzaam als gynaecoloog in het Catharina Ziekenhuis. Tijdens haar opleiding raakte zij in het bijzonder geïnteresseerd in de Urogynaecologie, de zorg voor vrouwen met verzakkingen en problemen met plassen en ontlasting. In 2008 is zij gepromoveerd met een onderzoek naar een verzakkingsoperatie, waarbij de baarmoeder niet verwijderd hoeft te worden.

Sinds 1 mei 2022 is dr. Viviane Dietz voorzitter van de Vereniging Medische Staf van het Catharina Ziekenhuis en daarmee aanspreekpunt van en voor de medisch specialisten van het Catharina Ziekenhuis. Eerder was zij bestuurder binnen de NVOG, de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie.

“In het Catharina Ziekenhuis werken van oudsher veel medisch specialisten met grote interesse in onderzoek en wetenschap, er worden zelfstandig onderzoekslijnen opgezet en er wordt deelgenomen aan (inter)nationale onderzoeken. Het Catharina Onderzoeksfonds draagt enorm bij aan dit onderzoeksklimaat en zorgt ervoor dat onderzoekers uit het ziekenhuis een bijdrage kunnen leveren aan nieuwe of verbeterde behandelingen voor onze patiënten.’”