Minder by-pass operaties door intensieve looptraining

Patiënten met claudicatio intermittens, de medische term voor etalagebenen, worden vaak gedotterd of ondergaan een bypass-operatie. Dat is niet altijd noodzakelijk, blijkt uit onderzoek van prof. dr. Joep Teijink (vaatchirurg). Hij ontdekte dat intensieve looptherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut slagaderverkalking ook kan verhelpen. De behandeling is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering.

Patiënten met etalagebenen hebben pijn in de benen bij het lopen. Etalagebenen ontstaan als door slagader-verkalking in de benen te weinig zuurstofrijk bloed de spieren in de benen bereikt. Bij patiënten ontstaat pijn bij inspanning, omdat het lichaam niet kan voldoen aan de toenemende vraag naar zuurstofrijk bloed in de benen. Bij rust verdwijnt deze pijn weer. Mensen verbloemen de klachten vaak door net te doen alsof ze etalages aan het bekijken zijn. Vandaar de term etalagebenen. In Nederland hebben ruim 400.000 mensen last van etalagebenen. Jaarlijks krijgen 25.000 patiënten deze diagnose te horen.

Verbeterde leefstijl

Een Stepped Care traject is gericht op het toenemen van bewegen en het verbeteren van de leefstijl. Looptraining is effectief en heeft een langdurig effect, blijkt uit onderzoek. Looptherapie onder begeleiding van een gespecialiseerd fysiotherapeut heeft daarnaast veel meer bijkomende voordelen. Zo wordt naast het aangedane been ook het andere been getraind en neemt het risico op hart- en vaatziekten af. Verder hebben de 25 tot 30 contacturen met de fysiotherapeut toegevoegde waarde in het realiseren van levensstijlaanpassingen, zoals stoppen met roken, inname van medicijnen, gezonde voeding en meer bewegen in het dagelijks leven.

Fysiotherapeut Annemieke Smid en dhr. W.J.H.M. Fredriks. Hij wordt behandeld voor etalagebenen.

Miljoenen besparing

Uit een analyse, gebaseerd op de database van zorgverzekeraar CZ, blijkt dat de gemiddelde kosten van een dotterbehandeling na twee jaar vijf maal hoger zijn dan bij een Stepped Care aanpak. Op basis van een realistisch scenario kan worden vastgesteld dat het aanbieden van de nieuwe behandelstrategie bij alle patiënten met etalagebenen in Nederland een jaarlijkse besparing kan opleveren van 33 miljoen euro. Een besparing die hand in hand gaat met betere, meer duurzame en veiligere zorg. Bovendien is de looptherapie minder ingrijpend en levert minder risco’s op dan een operatie.