Verbeterde beeldvorming verhoogt efficiëntie en kwaliteit radiotherapie

Gesubsidieerd onderzoek
45.000

“Wanneer het ons lukt om tijdens een bestraling 3D-MRI video’s te maken van de tumor kunnen wij tijdens een behandeling het bestralingsplan aanpassen”, licht dr. ir. Rob Tijssen trots toe. “Daarmee verbeteren wij de bestralingsbehandelingen voor onze patiënten!” Tijssen werkt als klinisch fysicus in het Catharina Ziekenhuis en doet onderzoek naar verbeterde beeldvorming met MRI (magnetic resonance imaging). Voor dit onderzoek heeft hij een subsidie gekregen vanuit het Catharina Onderzoeksfonds.

Zowel inzet van verbeterde beeldvorming als AI (kunstmatige intelligentie) zal de efficiëntie en kwaliteit van de radiotherapie verhogen. Het onderzoek dat nu wordt gestart duurt vier jaar. De onderzoekers werken in het Catharina Kanker Instituut met een bestralingstoestel dat is uitgerust met een MRI-apparaat. Rob Tijssen: “Normaal zijn bestralingstoestellen uitgerust met een CT-scanner. Die maakt een driedimensionaal röntgenbeeld, waarop vooral botten van weke delen te onderscheiden zijn. MRI-beelden tonen meer verschillende zachte weefsels, zodat organen beter zichtbaar worden.”

Een 3D-beeld van een groter gebied

Doel van het onderzoek is de beeldvorming te versnellen. Door in dezelfde tijd meer weefseldoorsnedes in beeld te brengen ontstaat een 3D-beeld van een groter gebied. Daarmee worden behalve de tumor ook de weefsels er omheen zichtbaar. Rob Tijssen: “Als wij die snelle beeldvorming bereiken, kunnen wij precies doorrekenen waar de bestraling tijdens een behandeling terechtkomt. Dat maakt dat wij in staat zijn tijdens de behandeling de bestraling bij te sturen.” Daardoor wordt de behandeling efficiënter en minder belastend voor de patiënt. Tijssen verwacht dat patiënten over vijf jaar de voordelen van een verbeterde beeldvorming ervaren.

Rob Tijssen, zelf opgeleid als medisch technoloog aan de TU Eindhoven, promoveerde op het onderwerp MRI aan de Universiteit van Oxford, Engeland. Aan het UMC Utrecht volgde hij de opleiding tot klinisch fysicus. Rob Tijssen: “Drie jaar geleden startte ik in het Catharina Ziekenhuis. Mede dankzij deze subsidie krijg ik de kans om mijn onderzoek voort te zetten. Ik zal deze bijdrage goed besteden, mede omdat ik weet dat ook patiënten zelf geld doneren aan het Catharina Onderzoeksfonds.”


Onderzoeker Boaz Kalkhoven en klinisch fysicus Rob Tijssen

Samen de toekomst mogelijk maken

Het Catharina Onderzoeksfonds stimuleert medisch onderzoek in uw eigen Eindhovense Catharina Ziekenhuis. Zo kunnen wij u en uw naasten de beste zorg bieden. Doneer en help ons innoveren.