Donateurs praten met onderzoekers over comfort bij de patiënt

Na twee jaar corona kon er op 18 mei eindelijk weer een donateursbijeenkomst op locatie plaatsvinden. Heel fijn om elkaar weer live te kunnen zien en te spreken. De bijeenkomst stond dit jaar in het teken van ‘Comfort bij de patiënt’.

In gesprek met een onderzoekster tijdens de donateursbijeenkomst van het Catharina Onderzoeksfonds.

Drie onderzoekers namen de donateurs mee in hun onderzoek en ambassadeurs deelden boeiende ervaringsverhalen. “We zijn dankbaar wat we met al uw donaties kunnen doen. Zo zorgen we gezamenlijk voor meer comfort en betere zorg voor onze patiënten”, aldus Hugo van den Berk, manager Marketing & Communicatie, die alle donateurs van harte welkom heette namens het Catharina Onderzoeksfonds en het Catharina Ziekenhuis. “De vraag is hoe kunnen we met onze onderzoeken zorgen voor nog meer comfort voor onze patiënten. Met uw donaties zijn al zo’n 50 onderzoeksprojecten gefinancierd. En daar blijft het niet bij. We gaan actief werven want we willen groeien naar 3650 donateurs.  Ook willen we steeds meer bedrijven aan ons binden en ervoor zorgen dat alle donaties goed worden besteed. We zijn trots op onze prestaties en trots op onze donateurs die deze onderzoeken mogelijk maken.”

DNA-test

De eerste spreker Emma Hulshof, ziekenhuisapotheker en winnaar van de wetenschapsprijs, vertelde enthousiast over de resultaten die geboekt zijn met een DNA-test waarmee hevige bijwerkingen van chemotherapie kunnen worden voorkomen. Patiënten die een veel hoger risico lopen op bijwerkingen kunnen er via een simpele DNA-test vooraf uit worden gehaald. Zij kregen een lagere dosering toegediend waarmee het risico op ernstige bijwerkingen wel 4 keer werd verlaagd. Emma: “Het onderzoek heeft veel media-aandacht gekregen en zorgprofessionals in andere ziekenhuizen hebben aangegeven deze test te willen gaan gebruiken. Een mooie stap op weg naar gepersonaliseerd doseren. De test kan nu al in de praktijk worden toegepast. Ook kunnen dankzij deze database nog meer onderzoeken worden gedaan naar op de persoon afgestemde medicatie en dus betere zorg. Conclusie van het onderzoek is dat deze test de nieuwe standaard moet worden in Nederland en daar gaan we nu mee aan de slag.”

Ambassadeur

Ambassadeur en ex-patiënt Bas Hermes vertelde in een persoonlijk verhaal zijn ervaringen met de gezondheidszorg. Eind 2015 kreeg hij darmkanker. Na afronding van zijn behandeltraject werd hij in 2016 gevraagd om ambassadeur te worden van het fonds. En dat doet hij nog steeds met veel plezier. In 2020 deed hij als deelnemer mee aan de Arctic Challenge en haalde daarmee maar liefst 9000 euro voor het fonds op. “Ook met kleine bedragen kunnen baanbrekende onderzoeken worden gedaan.”

Meer comfort, nog betere zorg

Rick van Loon, anesthesiemedewerker, kon er live helaas niet bij zijn. Hij vertelde via een eerder opgenomen video, enthousiast over zijn onderzoek naar echogeleid prikken bij het inbrengen van een infuus. “Misprikken lijkt een kleinigheid, maar is voor patiënten een heel vervelende ervaring.” Uit zijn onderzoek bleek dat echografie de meest geschikte methode is om zo gericht en optimaal mogelijk te prikken. “Echografie heeft een positieve invloed en impact met name bij moeilijk te prikken patiënten. De nieuwe methode zorgt voor meer comfort en nog betere zorg. Vanuit andere ziekenhuizen is er inmiddels veel interesse om echogeleid prikken in te voeren.”

Anesthesiemedewerker Rick van Loon vertelde, via een eerder opgenomen video, over zijn onderzoek naar echogeleid prikken.

Leven gered

Ambassadeur en ex-patiënt Maartje Claassen kreeg enkele jaren geleden ook darmkanker en was tegelijkertijd zwanger van een tweeling. Ze kwam in een rollercoaster terecht, ziekenhuis in, ziekenhuis uit, zowel voor haar eigen gezondheid als die van de tweeling. “De specialisten van het Catharina Ziekenhuis hebben mijn leven en dat van mijn jongens gered! En daar ben ik hen heel dankbaar voor. Toen ik gevraagd werd om ambassadeur te worden zei ik meteen ja. Ik wil graag iedereen oproepen om te doneren, zodat er nog meer middelen vrijkomen om goed onderzoek te doen. Onderzoeken die meteen en praktisch toepasbaar zijn.”

Ambassadeur van het Catharina Onderzoeksfonds Maartje Claassen.

Slimme pleister

Lisa van Ede startte in 2021 als arts-onderzoeker de PEACH-trail. Dat houdt in dat patiënten na een maagoperatie dezelfde dag nog naar huis kunnen en in de gaten worden gehouden via een sensor. Deze intelligente pleister heeft ervoor gezorgd dat patiënten op de dag van hun operatie al naar huis kunnen. Hierdoor hebben we ziekenhuisopnames kunnen verkorten en het geeft patiënten een veilig gevoel. De waarden van de patiënt worden op afstand elke vijf minuten gemonitord en in de gaten gehouden. We monitoren alleen de hartslag en de ademhalingsfrequentie en dat blijkt veilig en haalbaar. We hebben met dit onderzoek de zorg efficiënter kunnen maken en ervaring opgedaan met slimme pleisters. Hiermee hebben we kunnen bewijzen dat we op afstand goede zorg kunnen leveren en de patiënt goed kunnen ondersteunen. “

Voorzitter Dirk Bosman bedankte alle donateurs voor hun komst en sprak de hoop uit dat er nog meer donateurs het onderzoeksfonds een warm hart gaan toedragen. “We gaan voor een verdubbeling  zodat er nog meer onderzoek mogelijk is waar veel patiënten profijt van gaan hebben.” Na afloop was er volop gelegenheid om vragen te stellen, tips en suggesties te delen en met een hapje en een drankje gezellig na te praten over deze zeer geslaagde donateursbijeenkomst. “Fijn om iedereen weer te zien, hopelijk tot volgend jaar!”