Ziekenhuis uit, slimme sensor aan

Gesubsidieerd onderzoek
€ 22.666,66

Het draait in de designwereld niet alleen maar om mooi, strak of hip. Ontwerpers zijn steeds vaker probleemoplosser. Philips heeft een slimme pleister ontwikkeld waardoor patiënten sneller het ziekenhuis kunnen verlaten, maar wel door het ziekenhuis in de gaten worden gehouden. De Healthdot. Een slimme sensor die patiënten thuis kunnen dragen en het ziekenhuis bijna realtime op de hoogte houdt van hun gesteldheid. Elke vijf minuten stuurt de sensor de ademhalingsfrequentie, de hartslag, de activiteit en de lichaamshouding van de patiënt door aan het ziekenhuis.

In het Catharina Ziekenhuis wordt de Healthdot ingezet bij patiënten na een maagverkleining. Zij kunnen daardoor op de dag van hun operatie al naar huis. “Voor de verpleegkundige scheelt dit in de werkdruk. De zorgverleners worden ondersteund door de data die de Healthdot doorstuurt en voor de patiënten geeft de sensor thuis een veilig gevoel”, legt onderzoeker Lisa van Ede.

Philips heeft samen met het Catharina Ziekenhuis een slimme pleister ontwikkeld waardoor patiënten sneller het ziekenhuis kunnen verlaten.

Vervolgonderzoek

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft de Healthdot getest op 350 patiënten die herstelden van een bariatrische operatie of grote buikoperatie. De patiënten hebben het gebruiksgemak getest en een dagboek bijgehouden om te controleren of de gemeten waarden juist zijn. “In een vervolgonderzoek hebben we ervaringen opgedaan met dagbehandeling ondersteund door thuismonitoring. Uiteindelijk kwamen honderd patiënten die een maagoperatie ondergingen hiervoor in aanmerking. De gegevens die we hebben verzameld uit de Healthdot worden nu verder geanalyseerd en hopen we antwoord te krijgen op onder andere vragen als; zijn er signalen of trends zichtbaar waarmee we voortaan eerder zouden kunnen ingrijpen? Op welke manier kan het alarmsysteem en het gebruik van de sensor worden geoptimaliseerd”, legt Van Ede uit.

Juiste zorg op de juiste plek

De Healthdot sensor meet ademhalingsfrequentie, hartslag, activiteit en lichaamshouding van een patiënt. Deze vitale gegevens worden 14 dagen lang, elke vijf minuten gemeten door de sensor. De data kunnen zonder tussenkomst van een ontvanger worden verstuurd naar één of meerdere dataplatformen. Via de platformen kunnen zorgverleners hun patiënten binnen en buiten het ziekenhuis monitoren. Met deze integrale oplossing wil Philips zorgverleners ondersteunen om in het regionale zorgnetwerk van ziekenhuizen, huisartsen en VVT-instellingen patiënten de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden. Voor de patiënt betekent dit dat deze in zijn eigen thuissituatie kan herstellen onder begeleiding van medische professionals. Zorgverleners kunnen ingrijpen, mochten de vitale signalen daartoe aanleiding geven.