HIPEC-behandeling bij eierstokkanker kan het verschil maken

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft positief geadviseerd over de toepassing van buikspoeling met verwarmde chemotherapie voor vrouwen met eierstokkanker met uitzaaiingen in de buikholte. Eerder onderzoek naar deze behandeling (hypertherme intraperitoneale chemotherapie, kortweg HIPEC of OVHIPEC-operatie genoemd) in onder meer het Catharina Ziekenhuis wees uit dat deze vrouwen een betere kans op genezing hebben na HIPEC.

De OVHIPEC-operatie wordt in tien Nederlandse ziekenhuizen uitgevoerd. Voor vrouwen uit de regio Brabant en Noord-Limburg is het Catharina Ziekenhuis hét behandelend centrum.

Gynaecoloog dr. Dorry Boll van het Catharina Ziekenhuis is verheugd dat het Zorginstituut Nederland heeft besloten dat de operatie door het basispakket wordt vergoed. “Deze behandeling kan voor vrouwen echt het verschil maken. Voorheen weken zij uit naar het buitenland, nu kunnen we vrouwen die een OVHIPEC moeten ondergaan gewoon in het Catharina Ziekenhuis helpen.”

Chirurg prof. dr. Ignace de Hingh en gynaecoloog dr. Dorry Boll werken samen tijdens de OVHIPEC-operatie.

Baanbrekend onderzoek

Het Catharina Ziekenhuis was in Nederland één van de zes locaties waar het baanbrekend onderzoek werd uitgevoerd. In totaal ondergingen al 22 vrouwen in het ziekenhuis deze behandeling. “Het Catharina Ziekenhuis is echt een ‘HIPEC-ziekenhuis’; van oudsher voeren we bij patiënten met uitgezaaide darmkanker naar het buikvlies dezelfde procedure uit. Bovendien doen we heel veel onderzoek naar deze behandeling, de enige hoogleraar op dit onderwerp is hier werkzaam. Daarom was het logisch om dit onderzoek ook in ons centrum uit te voeren bij vrouwen met uitgezaaide eierstokkanker”, legt Boll uit.

In het Catharina Ziekenhuis werken chirurgen en gynaecologen nauw samen tijdens de procedure. Boll: “We opereren altijd minimaal met z’n tweeën. Mijn collega-chirurgen hebben zoveel kennis opgedaan bij dezelfde behandeling voor patiënten van uitgezaaide darmkanker. Het is voor de vrouwen die ik opereer van absolute meerwaarde dat we samen deze behandeling uitvoeren.”

HIPEC

Een HIPEC is een combinatie van chirurgie en chemotherapie. De chirurg en de gynaecoloog verwijderen eerst alle zichtbare en voelbare tumoren uit de buikholte. Daarna wordt gedurende anderhalf uur de buikholte gespoeld met verwarmde chemotherapie. Het doel is om onzichtbare tumorcellen bloot te stellen aan verwarmde chemotherapie om zo de kans dat de ziekte terugkeert te verkleinen. Doordat de chemotherapie alleen in de buikholte wordt toegediend, blijven andere organen gespaard en ervaart de patiënt minder bijwerkingen van de chemotherapie.

Eierstokkanker

In Nederland krijgen ongeveer 1300 vrouwen per jaar de diagnose eierstokkanker. In ongeveer 75 procent van de gevallen is de ziekte bij de diagnose al in de buik verspreid. Een deel van deze patiënten komt voor de HIPEC in aanmerking.