Energiecompensatie doneren?

In november en december ontvangt ieder huishouden een energiecompensatie vanuit de rijksoverheid. Voor huishoudens die het financieel wat moeilijker hebben is dit een kleine bijdrage die ze heel goed kunnen gebruiken. Gelukkig zijn er ook huishoudens in Nederland die aangeven dit budget niet nodig te hebben. Huishoudens die wellicht een deel van deze bijdrage ten goede willen laten komen aan medisch wetenschappelijk onderzoek. Het Catharina Onderzoeksfonds biedt de mogelijkheid (een deel van) deze compensatie te doneren.

Wie zijn wij?

De Stichting Catharina Onderzoeksfonds zet zich in voor de financiering van wetenschappelijk onderzoek in het Catharina Ziekenhuis. Kanker is één van de belangrijkste speerpunten van het Catharina Ziekenhuis. Samen werken wij aan een ideale wereld waarin mensen niet meer hoeven te overlijden aan kanker. Daarom nodigen wij talentvolle onderzoekers in het Catharina Ziekenhuis uit om innovatieve pilotonderzoeken naar kanker te doen. Helaas is hiervoor weinig geld beschikbaar. Terwijl juist deze pilotonderzoeken zo belangrijk zijn in het forceren van een doorbraak. Als ze veelbelovend blijken te zijn, kunnen ze een springplank zijn voor veel grootschaliger vervolgonderzoek.

Doneren?

Kunt u (een deel van) de energiecompensatie missen? Uw bijdrage maakt echt het verschil, meer geld betekent meer onderzoek. Meer onderzoek leidt tot het realiseren van ons doel: minder kanker en een langer leven. Scan dan de QR-code voor het doen van een donatie (gebruik de camera-app op je telefoon) Hartelijk dank voor uw steun.