Ik wil nalaten

Misschien beschikt u momenteel niet over de financiële middelen om het Catharina Onderzoeksfonds te steunen. Verwacht u dat dit in de toekomst verandert? Dan kunt u nu alvast uw plannen vastleggen. Dat kan op verschillende manieren:

  • Een schenking op papier via een notariële akte. U schenkt een bedrag op papier, maar maakt het geld pas daadwerkelijk over wanneer het beschikbaar is. Bijvoorbeeld wanneer u uw woning verkoopt of er een polis vrijkomt. In de tussentijd betaalt u wel jaarlijks 6% wettelijk vastgestelde rente. Een schenking op papier kan fiscaal aantrekkelijk zijn. Omdat het Catharina Onderzoeksfonds een ANBI-status heeft, is uw bijdrage belastingvrij.
  • Een erfstelling in uw testament. U maakt de Stichting Catharina Onderzoeksfonds erfgenaam in uw testament. Op die manier ontvangt het fonds een door u vastgesteld percentage van uw nalatenschap.
  • Een legaat in uw testament. Via een legaat laat u de Stichting Catharina Onderzoeksfonds een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) na.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar een notaris. Maar natuurlijk kunt u voor vragen ook bij ons terecht.