Explosieve stijging van complexe dotterbehandelingen door vergrijzing

Interventiecardioloog Koen Teeuwen van het Catharina Ziekenhuis promoveert vandaag aan de Universiteit van Amsterdam, UvA. Het proefschrift van Teeuwen gaat over complexe dotterbehandelingen voor patiënten met onbehandelbare pijn op de borst. Deze patiëntengroep wordt mede door de vergrijzing steeds groter. In Nederland kunnen deze patiënten voor hun behandeling maar in een paar zeer gespecialiseerde centra terecht. “In veel gevallen kunnen we deze kwetsbare patiënten die elders uitbehandeld zijn, toch helpen,” aldus Teeuwen.

Stent in kransslagader - Catharina Ziekenhuis -  bron wikipedia

Doorgroeien naar last resort

Het Catharina Ziekenhuis heeft door de jaren heen al een reputatie opgebouwd als gespecialiseerd centrum voor deze complexe dotterbehandelingen. Veel ziekenhuizen verwijzen patiënten die zo’n behandeling moeten ondergaan, door naar Eindhoven. Om deze groeiende kwetsbare patiëntengroep goed te kunnen blijven behandelen, wil het Catharina Ziekenhuis doorgroeien als last resort; een ziekenhuis waar patiënten terecht kunnen die elders zijn uitbehandeld. Daarom heeft het onlangs interventiecardioloog Teeuwen toegevoegd aan de medische staf. Hij heeft zich de laatste jaren onder meer in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en MCL Leeuwarden verder gespecialiseerd op dit vakgebied.

Samen met cardioloog Inge Wijnbergen van het Catharina Hart- en Vaatcentrum verwacht Teeuwen dat het aantal patiënten dat in aanmerking komt voor een specialistische behandeling in de komende jaren minimaal verdubbelt. “Ik zie het als mijn taak om mij blijvend in te zetten voor deze patiënten, mezelf verder te verdiepen in dit specifieke vakgebied en door middel van wetenschappelijk onderzoek hartpatiënten nog beter te kunnen helpen in de toekomst. Waar we nu 100 patiënten per jaar met onbehandelbare pijn op de borst helpen, verwacht ik dat dat in korte tijd doorgroeit naar 200 en meer.”

Teeuwen promoveert vrijdag 7 september aan de Universiteit van Amsterdam onder prof J.G.P. Tijssen en dr. M.J. Suttorp naar de behandeling van chronisch afgesloten kransslagaders. Titel van zijn proefschrift: Percutaneous coronary intervention with evolving stent technology for treating totally occluded native coronary arteries