Gastric Sleeve voor patienten met overgewicht

De gastric sleeve is voor veel patiënten met overgewicht een goed alternatief voor de gastric bypass, die nu nog als gouden standaard wordt beschouwd. Dat blijkt uit het proefschrift van Pim van Rutte van het Catharina Ziekenhuis. De sleeve is een bariatrische operatie waarbij 80 procent van de maag wordt weggehaald. Anders dan bij een bypass worden de dunne darm en de maagklep intact gelaten.

Op langere termijn geeft de sleeve minder complicaties, zoals vitaminetekort en inwendige verdraaiing van de darm. Bovendien wordt hetzelfde resultaat bereikt op gewichtsverlies en verbetering van de bijkomende ziekten als diabetes, hoge bloeddruk en hoog cholesterol. Van Rutte promoveerde 21 december 2016 aan de TU Delft.

In het Catharina Obesitascentrum, met meer dan 1000 procedures per jaar het één-na-grootste centrum van Nederland, wordt bij de helft van de patiënten met morbide obesitas een sleeve-behandeling uitgevoerd. De andere helft komt in aanmerking voor de bypass. Het centrum is daarmee het grootste sleeve-centrum van Nederland met de meeste ervaring en kennis van deze behandeltechniek.

Juiste maat nietjes

Van Rutte: “Omdat het gaat om het alternatief op de bypass heb ik in samenwerking met de bariatrisch chirurgen, het operatiepersoneel, anesthesisten, endocrinologen en klinisch chemici van het Catharina Ziekenhuis en productontwerpers van de TU Delft de sleeve-procedure verder ontwikkeld tot een veilige en succesvolle operatie.” Zo heeft hij met behulp van gestructureerde videoregistratie de valkuilen van de operatie onderzocht, zoals het belang om de juiste instrumenten te gebruiken. Met een studie waarbij hij de wanddikte van de maag heeft gemeten kon een uitspraak worden gedaan om de juiste maat nietjes te gebruiken om de maag dicht te ‘nieten’.

Co-promotor en chirurg dr. Simon Nienhuijs van het Catharina Ziekenhuis: “Dit onderzoek bevestigt ons vermoeden dat de sleeve een volwaardig ‘vriendelijker’ alternatief is voor de nog altijd vaak gebruikte gastric bypass. De effecten van beide operaties op de hormoonhuishouding, darmflora en verteringsstelsel zijn hetzelfde. De lange termijnresultaten zijn grotendeels vergelijkbaar; het overgewicht blijkt met minstens tweederde te kunnen worden gereduceerd na twee jaar. Het maximale gewichtsverlies wordt na vier jaar bereikt. De gastric sleeve geeft op lange termijn echter minder complicaties.”

Voorkeur voor een sleeve

Nienhuijs geeft aan dat met de komst van de sleeve een patiënt met obesitas meer op maat geholpen kan worden. “Voor patiënten met bijvoorbeeld diabetes én een hoog cholesterol is een gastric bypass vaak een beter alternatief. Maar als er geen harde redenen zijn om voor een bypass te moeten gaan, zien we dat veel patiënten voorkeur uitspreken voor een sleeve.”

Uit het onderzoek van Van Rutte blijkt ook dat de behandeling van morbide obesitas dient te worden beschouwd als een proces. Een operatie zoals de sleeve is volgens hem maar een klein – maar essentieel – onderdeel van het hele proces. Ook een goede screening vooraf is belangrijk om te beoordelen wie voor een operatie in aanmerking komt en of de patiënt in staat is om zijn of haar leefstijl drastisch aan te passen. “De fase na de operatie vind ik zelf de belangrijkste. Hierin staat de inzet van de patiënt centraal. Die dient zich namelijk levenslang bewust te zijn van het feit dat hij een operatie voor overgewicht heeft ondergaan. Alleen dan wordt blijvend resultaat geboekt.”

Obesitas is een wereldwijde epidemie. Ondanks de nodige preventieprogramma’s stijgt het aantal mensen met extreem overgewicht exponentieel. Morbide obesitas brengt vele gezondheidsrisico’s met zich mee. Tot op heden geeft een chirurgische behandeling van morbide obesitas, zogenoemde bariatrische chirurgie, in combinatie met een uitgebreid voor- en natraject de beste resultaten