Beter herstel door vroege orale voeding na een slokdarmkankeroperatie?

Dr. Misha Luyer (oncologisch chirurg) en arts-onderzoeker Gijs Berkelmans leiden een internationaal onderzoek. In deze Nutrient II studie wordt onderzocht  of  patiënten na een slokdarmkankeroperatie sneller herstellen door vroege orale voeding.

Minder complicaties

De behandeling van patiënten met slokdarmkanker bestaat uit een serie bestralingen gecombineerd met chemotherapie, gevolgd door een slokdarmoperatie. Bij de operatie wordt een gedeelte van de slokdarm en maag wordt verwijderd om vervolgens een zogenoemde buismaag te maken. Om de kans op complicaties te verminderen gebeurt deze operatie in het Catharina Ziekenhuis via een kijkoperatie en is er een versneld herstelprogramma na de operatie. Het Catharina Ziekenhuis heeft ruime ervaring met de kijkoperatie en is in Nederland één van de voortrekkers van deze zogenoemde minimaal invasieve operatiemethode.

Sneller herstellen

Bij verschillende soorten buikoperaties is aangetoond dat snel starten met voeding goed is voor patiënten. Bij patiënten die een slokdarmoperatie ondergaan is hierover nog veel discussie. De Nutrient II-studie bekijkt of patiënten, door direct orale voeding te geven, sneller herstellen en op de langere termijn een betere kwaliteit van leven hebben. Op dit moment krijgen patiënten na de operatie standaard voor minimaal vijf dagen sondevoeding, pas daarna wordt gestart met de orale voeding. Voor de studie worden patiënten via loting verdeeld in twee groepen waarbij de ene groep de huidige, standaard zorg krijgt. In de andere groep wordt na de operatie direct gestart met orale voeding.
De Nutrient II-studie is wereldwijd één van de eerste grote onderzoeken op dit gebied. Naast het Catharina Ziekenhuis nemen ook andere ziekenhuizen in Nederland en Europa deel aan de studie.