Disclaimer

Stichting Onderzoeksfonds Catharina Ziekenhuis (hierna te noemen: “Catharina Onderzoeksfonds”) spant zich voortdurend in om de betrouwbaarheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op haar website te waarborgen. Desondanks kan zij niet garanderen dat de informatie juist en/of volledig en/of actueel is (in de context waarin deze wordt gebruikt).