Darmkankermaand: Samen met de patiënt de uitdaging aangaan!

Oncologisch chirurgen prof. Harm Rutten en prof. Ignace de Hingh gaan voor het hoogst haalbare met behulp van twee behandelingen waarvoor mensen uit heel Nederland naar het Catharina Kanker Instituut komen. Rutten is gespecialiseerd in endeldarmkankeroperaties met IORT, De Hingh in HIPEC. “We willen samen met de patiënten de uitdaging aangaan. Als we zien hoe zij genieten van het extra leven dat ze gekregen hebben dankzij deze operaties, weten we: daar doen we het voor doen.”

“Bij complexe endeldarmkankerpatiënten die nog geen uitzaaiingen hebben, ga ik voor de hoofdprijs”, zegt Rutten, in Nederland één van de grondleggers van het opereren met IORT, stellig. “Voor genezing. In tachtig procent van de gevallen lukt dat. Bij doorgroei naar de omgeving in het kleine bekken wordt het moeilijk om de kankercellen operatief weg te halen, zelfs met voorbehandeling. Lukt het toch om ook deze groep patiënten met IORT te helpen, dan geeft me dat een gevoel van voldoening.” Voor de duidelijkheid: een operatie met IORT is een samenspel tussen de chirurg (in dit geval Rutten) en de radiotherapeut. Rutten beschikt over de kennis en ervaring om in het zeer moeilijk te bereiken gebied een tumor weg te halen met een speciale operatietechniek, waarna de radiotherapeut direct, terwijl de patiënt nog ‘open’ op de operatietafel ligt, eenmalig met een hoge dosis bestraalt.

Uitzondering op de regel

De Hingh: “We doen veel onderzoek naar de uitkomst van onze behandelingen en publiceren dat in internationale vakbladen. In de hoop dat meer chirurgen dit lezen en daardoor meer mensen geholpen kunnen worden. Persoonlijk wil ik graag de uitzondering op de regel voor elkaar krijgen: verder helpen waar het eigenlijk niet lijkt te kunnen. Maar zeker niet koste wat het kost: we gaan patiënten niet belasten met een zware operatie als we er niet zeker van zijn dat een operatie meerwaarde kan opleveren.” Rutten voegt toe: “We kunnen steeds beter inschatten voor welke patiënt onze operaties  meerwaarde kan opleveren. Dat maakt oncologisch chirurgen tot gelukkige mensen; een selectie van patiënten kunnen wij met onze handen genezen.”

Darmkankermaand

Maart is darmkankermaand. Het Catharina Ziekenhuis is gespecialiseerd in onder meer dikke darmkanker en endeldarmkanker. Voor complexe vormen van endeldarmkanker is het Catharina Kanker Instituut een landelijk verwijscentrum. In het Catharina Ziekenhuis wordt veel onderzoek gedaan om de behandelingen voor deze vormen van kanker verder te verbeteren.

HIPEC

Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie is een combinatie van chirurgie en chemotherapie en wordt toegepast bij kankersoorten die uitzaaien naar het buikvlies zoals dikke darmkanker, of een zogeheten slijmvormende tumor (pseudomyxoma peritonei) die uitgaat van de blinde darm of de eierstokken. Buikvlieskanker werd altijd beschouwd als heel agressief en niet operabel. Nog niet lang geleden was er geen behandeling mogelijk. Chirurg prof. Ignace de Hingh van het CKI ging de uitdaging aan: hij behandelt nu circa 80 patiënten per jaar, met goede resultaten.

IORT

 Intra Operatieve Radiotherapie staat voor ‘bestraling tijdens een operatie’. Na het weghalen van de tumor wordt het operatiegebied kort en intensief bestraald. Patiënten die een primaire vorm van endeldarmkanker hebben of bij wie de tumor na operaties of bestralingen toch terugkeert, kunnen veel baat hebben bij IORT. Het grote voordeel is dat de straling direct het gebied van de tumor bereikt en niet onnodig gezond weefsel beschadigt. Het Catharina Ziekenhuis werkt al ruim 25 jaar met IORT bij endeldarmkanker en heeft spectaculaire resultaten geboekt. Patiënten die elders zijn opgegeven, hebben in het Catharina Ziekenhuis een reële kans op genezing.

Verbeteren van de zorg kunnen we niet alleen.

We hebben uw steun nodig.
Samen maken we de toekomst mogelijk